Dėl vestuvių filmavimo teiraukitės el. paštu: info@videostudija.lt
arba tel.: +370-699-18-998

Vestuvių metinės

1 metai – popierinės vestuvės
2 metai – medvilnės vestuvės
3 metai – odinės vestuvės
4 metai – vaisinės vestuvės
5 metai – medinės vestuvės
6 metai – geležinės vestuvės
7 metai – varinės vestuvės
8 metai – bronzinės vestuvės
9 metai – molinės vestuvės
10 metų – alavinės vestuvės
11 metų – plieninės vestuvės
12 metų – šilkinės vestuvės
13 metų – nėrinių (nertos) vestuvės
14 metų – dramblio kaulo vestuvės
15 metų – krištolinės vestuvės
20 metų – porcelianinės vestuvės
25 metai – sidabrinės vestuvės
30 metų – perlinės vestuvės
35 metai – koralinės vestuvės
40 metų – rubininės vestuvės
45 metai – safyrinės vestuvės
50 metų – auksinės vestuvės
55 metai – smaragdinės vestuvės
60 metų – deimantinės vestuvėsTradicinės lietuviškos vestuvės

Tradicinių vestuvių scenarijų galima pasikoreguot pagal save.Vestuvių scenarijus

PIRŠLIO ŽODŽIAI IŠLEIDŽIANT JAUNĄJĮ IŠ NAMŲ
Išauginote gražų, protingą ir tvirtą vyrą taip jau yra mūsų žmonių giminėj, kad priklauso turėti ir antrą svarbią moterį - žmoną.

(Jaunajam) Ji aišku suteiks tau gyvenime daug malonumo, daug džiaugsmo, o tu savo ruožtu turėsi daug pareigų, Turėsi būti geras vyras, tėvas. Šiandien čia, savo namuose, pakelki šampano taurę už tėvus ir paprašyki jų palaiminimo.
MIELI TĖVELIAI, Šiandien jūs prisimenate jo pirmą šypseną, pirmą ištartą žodį "mama, tėti", atrodo, tai buvo visai neseniai. Bėgo metai, tiek daug kartų nužydėjo sodai, buvo džiaugsmo ir vargų, o šiandien jau savo lizdą suka jūsį sūnus. Žinau, kad jei galėtumėte kiekvieną akmenėlį surinktumėte, pelkes paverstumėte žalia veja, jei galėtumėte lietaus lašus paverstumėte ? saulės spindulius, tačiau šito jūs tėveliai nebegalite, belieka jums palaiminti sūnų ir palinkėti laimingo kelio (jaunasis klaupiasi, tėvai laimina). Gal dar tėveliai norėtų ką nors palinkėti sūnui. Keliaujam , nuotaka mūsų laukia.


ATVYKUS PAS JAUNĄJĄ
SVOČIA: Gal ko norėjot?
PIRŠLYS: Atvedžiau štai vieną jaunikį, sako, rūtelė čia jo gyvena.
SVOČIA: Gerai, bet pirmiausia turės jaunikis atspėti kuri rūtelė yra jo. Jaunikiui rankšluosčiu užrišamos akys. Prie durų ištiesiama juosta, kurią laiko kažkas iš jaunosios pusės. Pamergės ir jaunoji atsistoja prie juostos ir ištiesia po vieną ranką. Jaunikis, užrištomis akimis, čiupinėja merginų pirštus ir turi atspėti, kuri iš jų yra jo išrinktoji. Atspėjus, visi sueina į namus, ar kambarį iš kurio jaunieji bus išlydėti. Pamergės, svočia ir jaunoji stovi vienoje pusėje, o jaunikis, piršlys ir pabroliai - kitoje.
SVOČIA: šiandien, šią ypatingą dieną, susirinko didelis būrys artimųjų, draugų ir pačių brangiausių žmonių išleisti į platų, sudėtingą gyvenimo kelią SVAJONĘ ir SVAJŪNĄ, iš kur jie grįš vyras ir žmona. Pagrindinis šios šventės liudininkas ir palydos vyriausias vadovas - PIRŠLYS. Svočia įsega Piršliui gėlę, jis svočiai paduoda puokštę. SVOČIA: svarbiausia šios šventės pora yra mūsų jaunavedžiai: SVAJONĖ ir SVAJŪNAS. SVAJONĖ įsega SVAJŪNUI gėlę, jis Svajonei paduoda puokštę.
SVOČIA: Dabar paprašysiu jaunosios užrišti piršliui juostą, kad visi jį atpažintų. PIRŠLYS: Jaunieji pristatykite poras, kurios mus šiandien lydės. 1-oji pora:Dalia ir Dalius;
2-oji pora: 3-oji pora:
4-oji pora:
Pristačius porą pamergė įsega gėlę, pabrolys paduoda puokštę.
SVOČIA: štai koks šaunus pulkas šiandien mus lydės į Katedrą ir Kauno Rotušę. Tik jaunamartė dar be rūtų vainikėlio, tad šį jaunystės simbolį paprašysiu įsegti mamytės.
PIRŠLYS: o dabar norėęiau pripildyti taures ir pakelti jas už sėkmingą pirmąjį žingsnį bendrame šių jaunų žmonių gyvenime. Už meilę ir santarvę!


II TOSTAS ( jei reikės)
SVOČIA: Siūlau pakelti taures už SVAJONĖS jaunas dieneles, už jos vaikystę, už šiuos namus, kurie ją užaugino, už šitą lizdelį iš kurio ji išskrenda ir už laimingą tolimesnį kelią.
(Išgėrus) Pamergės ir pabroliai, prašome papuošti mašinas.IŠVYKSTANT IŠ JAUNOSIOS PIRŠLYS: pakelkime taures už mamą, jei nebūtų mamos, tai nebūtų ir vestuvių, visų iškilmių - taigi už mamą, kuriai SVAJONĖ dukra, tuoj bus SVAJŪNO žmona, paskui mama, o SVAJŪNAS bus vyras, tėvas ir jie bus savo namų šeimininkai - bet savo tėvams jie visada liks vaikai. SVOČIA:
Vaikai išeina
Ir liūdit Jūs dabar,
Kaip liūdi, kad visi tėvai.
Vaikai, vaikai...
Jie nori būti dideli
Ir džiaugtis nori jie vieni,
Ir dirbt vieni ir verkti...
Jūs nesisielokit, neklausinėkit.
Ateis dar jie
Ateis vaikai džiaugsmu pasidalinti.
Kai liūdna bus, ar bus sunku
Tikrai ateis!
Dažnai ateis!
Jūs nuolat būsit su vaikais.

PIRŠLYS: o dabar atėjo ta akimirka, kai SVAJONĖS tėvai palaimins savo vaikus ir palinkės jiems laimingo kelio!

SVOČIA:
Tu padėkoki mamai, tėvužėliui,
Namų kertelėms slenksčiui padėkok
Augino, mokė, šluostė ašarėlę
Todėl ties vartais dar sustok.
Sustok ir pasakyk, kad laikas jau atėjo,
Atbėgo meilė ir jau šaukia iš namų.
Tėvų švelni glamonė - dvelksmas vėjo,
Pabalo jau. Einu, einu...
Laiminga būti palinkėki mama,
Laimingo kelio, džiaugsmo palinkėk,
Išsiveža piršliai tavo širdies dalelę
Rūtas nueik sodelin nugenėk.

Gana liūdnų tostų, žodžių, laikas keliauti.

GRĮŽUS NAMO STALO IŠPIRKIMAS.
ABU (SVOČIA IR PIRŠLYS): na kas čia dabar, prašom atlaisvinti stalą, o jeigu jau turite jaunuosius, kartu, kartu... netikra veselia, jei jaunieji nenori bučiuotis, prašom rodyti pažymėjimą. Čia netikras pažymėjimas, netikri antspaudai ir parašai...
Na gerai, šiais laikais viskas vyksta pagal kontraktą. Tai mes perskaitysim kontraktą ir kaip nors susitarsim.
KONTRAKTAS (skaito labai rimtai)
mes žemiau pasirašę, ypač turtingų, gražių, jaunų mergelių ir bernelių pulkelis ieškom balto stalo, linksmos muzikos, kur galėtume dalyvauti smagioje puotoje ir padėti šias gėrybes:
1. Miltų maišas
2. Žirnių maišas
3. Cukraus maišas
4. Riešutų maišas
5. Druskos maišas
6. Lašinių paltis
7. Gardžioji dešra
8. Medaus statinaitė
9. Saldainiai (labai geri)
10. Riestainiai (labai kaloringi)
11. Bananai
12. Šokoladas
13. Ugninis gėrimas
14. Alus
15. Valiuta (patikrinta)
Pasirašo: Apsukrusis piršlys, žavioji svočia,Mergelės roželės, Berneliai ereliai. Štai koks didelis ir pelningas kontraktas. Manome, kad išdalinę tokias dovanas jums, turime teisę į šį stalą.
I UŽSĖDIMAS PIRŠLYS: Labas vakaras visiems susirinkusiems. Grįžome iš gražios ir prasmingos kelionės. Iš namų išsivežėme du jaunuolius: SVAJONĘ ir SVAJŪNĄ, o grįžome su jauna gražia Svajonauskų šeima. Štai dokumentai paliudijantis santuokos aktą.
Perskaito sutuoktuvių liudijimą, bažnyčios išduotą liudijimą.
SVOČIA: Ši diena mūsų jaunavedžiams yra šventa, nes dievo akivaizdoje jie prisiekė meilę ir ištikimybę vienas kitam iki gyvenimo saulėlydžio. Mes su piršliu prie šių dokumentų norime pridėti šventosios Motinos Teresės žodžius apie meilę:
"Nemanykite, kad tikra meilė turi būti ypatinga. Ne, mums tereikia nesiliauti mylėjus To, kurį mylime. Pažvelkite, kaip dega lempa, nuolat naudodama mažus alyvos lašelius. Jei lempoje nebus tų lašelių, nebus šviesos, ir sužadėtinis turės teisę pasakyti: "Nepažįstu tavęs".
Mano vaikai, kas tie alyvos lašeliai mūsų lempose? Tai nedideli kasdienio gyvenimo dalykai: ištikimybė, pasitikėjimas, trumpi geri žodeliai, mintys apie kitus, tie visi maži tylūs darbeliai, žvilgsnis, žodis, poelgis. Tai meilės lašeliai, tokia didele šviesa užliejantys mūsų gyvenimą."

PIRŠLYS: Prisipildykime ir išgerkime taures visi už šią jauną gražiąi Svajonauskų šeimą ir jų amžiną meilę. Linkime malonaus vakaro.

(Svečiams užvalgius)
PIRŠLYS: kad mūsų pobūvis vyktų sklandžiai, o svečiai būtų linksmi ir sotūs, siūlome išrinkti 2 viršaičius (stalo komendantus). Viename ir kitame stalo gale. Svečiai siūlo ir išrenka.
PIRŠLYS: jūsų darbas bus gerai įvertintas, jeigu:
Visi svečiai bus linksmi,
Nebus nė vieno liūdno,
Nebus nė vieno neišgėrusio
Nebus nė vieno pasigėrusio,
Nebus nė vieno nevalgiusio,
Nebus nė vieno persivalgiusio.
Dabar stalo viršaičiai prašome atsistoti ir prisistatyti svečiams, susipažinti tarp savęs. Kad patvirtinti jus į šias pareigas, prašau pripilti taures ir viešai visiems matant išgert, kad mes galėtume spręsti apie jūsų tinkamumą šiam darbui.
Viršaičiai išgeria.
PIRŠLYS: ačiū. Dabar prašau vėl įsipilti ir vėl išgerti
Už svečius, kurie jus išrinko,
Už savo sveikatą,
Už savo kolegų sveikatą.
Viršaičiai vėl išgeria.
PIRŠLYS: ačiū. Su šiuo tostu mieli stalo viršaičiai jūsų gėrimas baigėsi. Lieka tik svečius prižiūrėti, jiems gerą pavyzdį rodyti. O dabar mieli sveteliai, siūlau prisipilti taureles ir išgerti už naujai išrinktų viršaičių sveikatą ir jų pareigas.

TOSTAS UŽ VIRŠAIČIUS:
už butelių sausinimą
už burnų aušinimą
už maisto realizaciją
už kaimynų agitaciją
už smagias dainas prie stalo
dėkoja jums piršliai be galo.

PIRŠLYS: Mieli sveteliai, paklausykite ką byloja sena legenda apie moters sukūrimą. Visagalis paėmė rožės šviežumą, medžio lapo lengvumą, persiko aksominį švelnumą, alyvų žiedų žvilgesį, rasos ašarėlę, saulės spindulio šypseną, pavasario vėjelio nepastovumą, povo dabitiškumą, kregždės skrydžio grakštumą, kiškio baikštumą, pūko lengvumą. Prie viso to pridėjo deimanto kietumą, medaus saldumą, tigro žiaurumą, kėkšto rėksmingumą, balandžio burkavimą, liepsnos karštį, viską suplakė ir iš viso to išėjo moteris. Taigi ar verta stebėtis, kad mes visi čia šiandien susirinkome? Juk iš viso to išdėstyto, o ir be to - vien pažiūrėjus aišku, kad SVAJŪNAS SVAJONĖS nuostabios ir nepakartojamos nepastebėti ir prie altoriaus nenuvesti negalėjo. Todėl siūlau pakelti taures už šį nuostabų kokteilį.
Sveikina jaunųjų krikšto tėvai, jei dalyvauja vestuvėse.
SVOČIA: Dabar jaunavedžius pasveikins jaunosios krikšto mama.
PIRŠLYS: Jaunavedžius norėtų pasveikinti jaunojo krikšto mama
SVOČIA: Jaunuosius pasveikins jaunosios (jaunojo) krikšto tėvas. Gal dar bus norinčių pasveikinti jaunuosius?

Dėl 2015 m. vestuvių filmavimo teiraukitės el. paštu: info@videostudija.lt
arba tel.: +370-699-18-998


II UŽSĖDIMAS. ĮNEŠAMAS ŠEIMOS ŽIDINYS SVOČIA:
Mieli SVAJONE ir SVAJŪNAI,
Šiandien jūs sukūrėte šeimą. Šeima - tai lyg židinys, prie kurio sugrįžtama kasdien atgauti fizinių ir dvasinių jėgų. Šeimoje auga vaikai ir šildosi šio židinio šilumoje.
Dabar, mieli tėveliai, prašau atnešti iš savo šeimų aukuro ugnies kibirkštėlę ir uždegti savo vaikų šeimos židinį.
Tarkite keletą palinkėjimų savo vaikams.
Pasveikina SVAJONĖS tėvai, už sveikinimą piršlys pasiūlo išgerti, pasveikina SVAJŪNO tėvai, vėl pasiūloma išgerti.

SVOČIA:
jaunieji atminkite,
Tai jūsų tėvų meilės liepsna.
Neužgesinkite jos, neapvilkite tėvų.
Jie nieko taip netrokšta, tik kad jūs mylėtumėte vienas kitą ir būtumėte laimingi. Saugokite šį šeimos židinį, nors ir sunku būtų.
Būkit laimingi ne tik pirmuosius vedybinio gyvenimo metus, pirmuosius žingsnius žengdami, būkit laimingi ir tada, kai jūsų smilkinius papuoš sidabro gijos, kai pirmosios raukšlelės keis veido bruožus. Lai šis židinys, lyg maža Olimpo ugnies kibirkštėlė, simbolizuoja taiką, santarvę, šilumą jūsų šeimoje.
Prisipildykime taures, uždekite fejerverkus ir sudainuokime jauniesiems Ilgiausių metų.

TOSTAS UŽ TĖVUS
Mieli tėveliai,
Bėga metai,
Jų tėkmės nesustabdysi jokia jėga pasaulyje.
Nemažai metų prabėgo, o jūsų širdyse dar gyvas pirmas vaiko riksmas, pirmas jo šypsnys.
Jūsų rankos dar tebejaučia vaikiško delniuko šilumą.
Jūsų širdyse visas vaikų gyvenimas,
Ir štai atėjo diena, kai tą gyvą širdies dalelę reikia atskirti, dalelę į kurią po lašelį, po trupinėlį dėjote gėrį, grožį, širdies šilumą, gražiausias gyvenimo viltis.
Nėra žemėje tokių žodžių, kuriais galima būtų jums atsidėkoti.
Todėl tegul išlieka tas gilus dėkingumas jūsų vaikų širdyse.
Ir nepamirš jie tada kelio į jūsų namus,
Ateis pasisemti kantrybės, vilties, išminties
Iš jūsų jie mokysis kurti savo gyvenimą.
Gal paskubės, gal daug kur klys, o gal ir įskaudins - neskubėkite jų teisti, o patarkite ir atleiskite.
Dabar jaunavedžiai tars keletą žodžių savo tėvams.
Jaunavedžiai padėkoja tėvams
PIRŠLYS:
Už tėvelius - mylinčius,
Už tėvelius - laukiančius,
Už tėvelius - barančius,
Už tėvelius - glaudžiančius.
Visi atsistokime ir išgerkime už jaunų tėvelius, senelius.
Grojama daina apie mamą, tėvus ar pan...III UŽSĖDIMAS. SALDUS STALAS


SVOČIA: mielieji jaunavedžiai, jūsų laukia labai sunkus darbas - išsisrinktii šeimos iždininką, kuris tvarkys visus šeimos pinigus, kad nebūtų bereikalingų ginčų, siūlome tai išspręsti taikiu būdu. Štai Jums krūvelė monetų, jūs turite rinkti ir skaičiuoti monetas, kuris daugiau priskaičiuosite, tas ir valdysite šeimos biudžetą.

Kai visos monetos surenkamosir suskaičiuojamas, jaunavedžiams įteikiama taupyklė, į kurią ir suberiamos monetos.

SVOČIA: tai jūsų šeimos biudžeto pradinis įnašas, lai jis auga ir niekada nebūna tuščias.

Šventės pabaigoje, padėkojama šeimininkėms, pasakomas tostas, galima įteikti sinžmbolines dovanėles.

6

Keletas bendrų patarimų

Jei jūs turite būti šventės vadovas - vedantysis, pasiruoškite scenarijų, bet nepersistenkite.

1. Jūsų sakomos kalbos, tostai turi būti gana trumpi ir įdomūs, kad svečiams nenusibostų Jūsų klausytis. Vienu metu (be pertraukos) kalbėkite 3-4 min., nes ilgesniam laikui svečiams sunku susikoncentruoti .

2.Tarp savo sakomų kalbų padarykite 10-15 min pertruką, kad svečiai galėtų užvalgyti, pabendrauti vieni su kitais.

3. Išsiaiškinkite, kiek bus svečių, norinčių pasakyti sveikinimo kalbą jaunavedžiams. Ruošdami scenarijų, nepamirškite numatyti tam laiką ir vietą, kad svečių kalbos derėtų toje vietoje, kur ir yra sakoma. Norintiems pasisakyti, pasakykite, kad bus jiems suteiktas žodis.

4. Būkite pasiruošę keletą "atsarginių" tostų, anekdotų, kuriuos galėtumėte pasakyti, jei atsirastų netikėta pauzė.

5. Jei šventė vyks ilgiau, pasiruoškite žaidimų svečiams. Pavyzdžiui, šokančioms poroms, prie partnerio kojos pririškite balioną ir reikia šokėjams savo balioną išsaugoti, o kitų porų susprogdinti. Laimi tas, kas išsaugoja balioną.
Jei susirenka mėgstantys dainuoti, tai galima svečius padalinti į dvi komandas ir surengti dainų varžytuves tarp jų. Viena komanda dainuoja vieną stulpelį iš žinomos dainos, kita dainuoja iš kitos, tyla gali būti tik vieną minutę. Laimi ta komanda, kuri daugiau dainų žino._________________________________________________________________________
10 PIRŠLIO Įsakymų

1.Žmogus žmogui draugas, o bičiulis - po 40° brolis.
2.Gerbk savo uošvę kaip pats save.
3.Tavo žmona-mano žmona, mano žmona - tavo teta.
4.Visi žmonės gimsta laisvi, vėliau tuokiasi.
5.Gerdamas supūsi, negerdamas išdžiūsi.
6.Saugok bendrą turtą, teisingai juo naudokis, nesupainiok lėkštės su pagalve.
7.Svečiams draudžiama gerti tiesiai iš butelio, plėšyti dekoracijas, knarkti už stalo.
8.Kas gėrė - išėjo, kas gers - išeis, o argi nemirtingas tas, kuris negers?
9.Šlovė arkliui, kad jis gerdamas jaučia saiką.
10.Piršlys - neliečiamybė, draudžiama kėsintis į jo gyvybę.
___________________________________________________________________

JAUNOJO ĮSIPAREIGOJIMAI:

1.Pastatysiu gandrui lizdą su visais nepatogumais.
2.Pakelsiu darbo lygį ir penkiavaikio planą padarysiu per tris metus.
3.Savo piniginėje nešiosiuosi uošvės nuotrauką.
4.Samagono varymo aparatą perdirbsiu į dulkių siurblį.
5.Nupirksiu žmonai knygą su patarimais, kaip skalbti ir lyginti vyriškus drabužius,
kaip maitinti vyrą. Ir „Kama-sutrą“ kaip reikia vyrą mylėti.
6.Nuo uošvienės ir žmonos pykčio priepuolių apsiginti išsikasiu kieme slėptuvę,
tokio stiprumo kaip nuo dvie-jų atominių bombų.
7.Žmonai nupirksiu šilkinį kočėlą, nes nuo medinio lieka žymės.
8.Dvi savaites po atlyginimo apsieisiu ir be žmonos.
9.Už padarytas nuodėmes, išpažinties eisiu savo žmonai ne rečiau kaip per saulės užtemimus.

Jaunasis


JAUNOSIOS ĮSIPAREIGOJIMAI:

1.Nupirksiu vyrui mobilų telefoną, kad visada žinočiau kur jis yra.
2.Mašinoje perdirbsiu sėdynes, kad jos neišsitiestų.
3.Būsiu meili, nes žinau, kad vyras spygliuotai vielai švel-nus nebus.
4.Per gatvę eisiu kur vyras nori, o perėjusi, vesiu jį ten, kur man reikia.
5.Mokėsiu įtikinti vyrą taip, kad valgant kopūsto lapą, jausis valgąs vynuoges.
6.Netaupysiu druskos, taip sutaupysiu sriubos visai savai-tei.
7.Pamačiusi vyrą gražesnį už savo, žiūrėsiu į žemę.
8.Paimsiu iš vyro atlyginimą, geriau jau be cento išleisti į pilną pagundų pasaulį.
Tačiau kas trys dienos duosiu li-tą smulkioms išlaidoms ir cigarečių pokelį.
9.Vietoje triusikų pirksiu vyrui pampersus, tada nereikės skalbti, susidevėjo – išmetei.
10.Vestuvinį žiedą priklijuosiu ant piršto, kad jį visada mūvėtų vyras ir nepamestų.
11. Kai nusibos „Medaus metai“ su vyru, prižadu pagalvo-ti apie vaikelį.
Jaunoji

_______________________________________________________________

Aš, piršlys, įsakau, suteikti medaus mėnesį jauniesiems:

1.Apmatavimų atlikimui.
2.Prisitaikymui vienam prie kito.
3.„Kamasutros“ išstudijavimui.
4.Pripratimui miegoti dviese.
5.Šeimyniniam klimatui sukurti.
6.Vaikeliui pradėti.

Medaus mėnesio ataskaitą prašau pa-teikti po devynių mėnesių būsimųjų senelių tarybai.


Jūsų laukia pasaulio miražai,
Medaus mėnesio laimės vojažai:
Neišdildomą jausmą patirsit –
Rodos dviese Jūs žemėje liksit;
Netrikdys Jūsų svetimas žvilgsnis,
Nežavės Jūsų svetimas šypsnis...
Juk sujungė Jus meilė šiandieną
Ir daugiau Jums nebūti po vieną!
Lai bus gyvenimas tarsi medaus mė-nuo!

Piršlys
_______________________________________________________________


Aš, piršlys, įsakau, suteikti medaus mėnesį jauniesiems:

1. Apmatavimų atlikimui.
2. Prisitaikymui vienam prie kito.
3. „Kamasutros“ išstudijavimui.
4. Pripratimui miegoti dviese.
5. Šeimyniniam klimatui sukurti.
6. Vaikeliui pradėti.

Medaus mėnesio ataskaitą prašau pa-teikti po devynių mėnesių būsimųjų senelių tarybai.


Jūsų laukia pasaulio miražai,
Medaus mėnesio laimės vojažai:
Neišdildomą jausmą patirsit –
Rodos dviese Jūs žemėje liksit;
Netrikdys Jūsų svetimas žvilgsnis,
Nežavės Jūsų svetimas šypsnis...
Juk sujungė Jus meilė šiandieną
Ir daugiau Jums nebūti po vieną!
Lai bus gyvenimas tarsi medaus mė-nuo!

Piršlys


_______________________________________________________________

PIRMOS NAKTIES
PROTOKOLAS
LOVOS PATIKRINIMO AKTAS

Komisijos pirmininkas: ponas Paponešis
Sekretorė: panelė Kelnaitytė
Nariai: ponas Pasijonis
ponia Bekialnienė

Komisija patvirtino jaunavedžių šią naktį eks-plotuotą inventorių ir išsiaiškinę padarytus de-fektus surašė šį aktą.
Visi žino tą, kad nuo va-kar dienos jaunavedžiai DALIA ir ANDRIUS ju-ridiškai skaitomi kaip vyras ir žmona, ir
kad jiems patikėta viena iš būtiniausių šeimyninia-me gyvenime materialinių vertybių – lova. Lova,
kuri buvo patikėta jaunavedžiams pagal šeimy-nines ir pilietines teises, kuri privalo būti sau-goma
kaip žmonijos dauginimosi priemonė, kaip liaudies šeimos turtas.
Kruopščiai apžiūrėjus šį meilės simbolį po pir-mos nakties, komisija
nustatė, kad prieš parą laiko lova buvo pilnavertė ir ji galėjo atlaikyti normalų statinį ir dinaminį apkrovimą.
Tačiau po šios nakties daiktas neteko sau bū-dingų savybių: išvaizdos, puikios amortizacijos.
Be šių trūkumu išsiaiškinta ir kita eilė gedimų:
1.Viename gale išspirtos dvi lentos, kitame ga-le nutrinta politūra 1 m2 plote.
Manoma, kad tai įvyko nuo kūno perkaitimo susijungus priešingiems poliams.
2.Nulenkti lovos galai ir šonus jungiantys varžtai. Manoma, kad tai įvyko
nuo per dide-lės vibracijos.
3.Viena šoninė lenta apsvilusi. Komisija galvo-ja, kad jaunieji išvystė trintį norėdami
įsiti-kinti, ar tikrai protėviai gaudavo ugnį dviejų kūnų trintimi.
4.Viena lovos lenta nulaužta ir rasta po čiuži-niu. Manoma, kad tai daryta patogumo
dėlei, išlyginant duobe lovos viduryje.
5.Pagalvė sudrėkusi. Galvojama, kad jaunieji karščiavo ir smarkiai prakaitavo.
6.Čiužinys išilgai perplėštas. Išsiaiškinta, kad jaunajam kažkodėl reikėjo kojos atramos.
Jos ir buvo nesėkmingai ieškota. Bet laimei šios skylės dėka buvo aptiktas
didokas, gerai išsunktas sūris – šios nakties darbo rezulta-tas.
Kruopščiai apžiūrėjus ir ištyrus komisija sūrį pripažino aukščiausios rūšies ir suteikė jam kokybės ženklą.

Nuostolius nurašyti gamybos išlaidoms.
Tėveliams siūlome nupirkti naują lovą.

Pasirašo Komisijos pirmininkas:
ponas Paponešis

_______________________________________________________________

PIRŠLIO KORIMAS
KALTINIMAS

Gerbiami sveteliai,truputėlį susimilkit,
Mažumėlę pritilkit ir paklausykit mūsų piršlio
Melagėlio nuodėmingo gyvenimėlio įstorijos
Gyveno kaime močiuliukė
Tokia maža putli ir storuliukė
Ir susilaukė ji sūnaus sūnaičio
Tokio dailaus miklaus lyg pagaikščio
Paaugęs paūgėjęs jos sūnelis
Tuoj ėmė sau dairytis į paneles
O šios nekaltos negirdėjusios kas melas
Tuojau pamilo berną lyg avelės
Paaugęs pasisėmęs patyrimo
Bernaitis prie mergelių nenurimo
Ir štai jaunikis mus panūdo į jį kreiptis
Nes šią uogelę jis norėjo greičiau vesti
Tai va melagis gi šis mus piršlelis
Melu apsuko galvą šiai mergelei
Pripasakojo jaunai koks jaunikio rūmas
Aplinkui apsodintas vien tik rožių krūmais
Kieme tvartu stogai apdengti auksu
Pilni zirgu ristunu auksakarciu
O pasirodo vietoj šių didžių gėlynų
Prie tako guli tiktai karvės blynas
Ir vietoje stogų dešrom ir kumpiais klotų
Palikę šiferiai vien žvirblių apkakoti
Tvarte gi vietoje žirgų ristūnų
Sulėkę kelia balių katinai ir šunys
Iš maišo štai yla laukan išlindo
Ir mus piršlelis šaukias teismo linčo
Taigi sveteliai piršlį reikia teisti
Žemyn už kojų šulinin nuleisti
Arba tačka į krūmus jį nuvežti
Ir kotais grybų iki bambos tuoj apmesti
Jei ši bausmė melagio nepribaigtų
Aš siūlau jį viešai čionai pakarti
Tuomet prieš budeliui jam uždedant šią kilpą
Aš siūlau dar pagarsint piršlio testamentą
Tegu melagis savo turta isdalina
Gal liks kas mums dar tinkamo šiandiena.
Teisėjas


_______________________________________________________________

STALO IŠPIRKIMO
SUTARTISMielos moterys ir vyrai,
Seneliai ir vaikai pipirai.
Šitas laiškas – sakramentas
Pažyma ir testamentas.

Jis išduotas, kaip matyti
Apgavikams nustatyti.
Kaip gi jiems dabar ne gėda
Kas už vaišių stalo sėdo?!

Štai jaunoji, kad ją velnias
Jeigu jai numovus kelnes,
Šlynu veidą nuvalyti
Vyras būtų kaip matyti.

Ir jaunasis kaip vištelė
Šitaip tik panelė gali.
Rankom kaklą apsivyti
Užpakalį pakraipyti.

Pažiūrėkit į svočiutę
Dėdę drūtą, kaip lakštutę.
Pats už stalo įsipiršo
Tiktai barzdą nusiskust pamiršo.

O piršlys tai tetulė
Nors jai skriblius dailiai guli
Švarkas, juosta išaustinė,
Bet išduoda ją krūtinė.

Taigi prašom nesupykti
Vaišių stalą šį palikti...

Piršlys ir Svočia

Mes, tikrieji piršliai ir pulkas, sudarome šią sutartį su apsišaukėliais piršliais
ir jų pulku, ir siūlome už stalo išpirkimą šią kontribuciją:

1. Vienas puslitris baltos.
2. Vienas puslitris saldaus.
3. Vienas puslitris tauraus.
4. Du buteliai su burbulais.
5. Vienas maišas saldainių.
6. Dvi eilės aplink kaklą...

Sukrovus kontribuciją ant stalo, apsišaukėliai palieka savo įsitvirtinimus.

Pasirašo:
Apsukrusis piršlys
Žavioji svočia
Mergelės roželės
Berneliai ereliai

Apsišaukėliai:
Svočia
Piršlys_______________________________________________________________


TELEGRAMA

Jaunasis, atmink, kad laimingas tas, kas gauna gerą
žmoną, dvigubai laimingesnis tas, kas gerą uošvę, o
trigubai tas, kuriam ir viena ir kita kaip mama.

Sveikina ir pataria „Šeimos centras“


Sveikiname jaunuosius ir skubame pranešti, kad artimiausiame 50-metyje pareiškimai dėl skyrybų
nebus priimami.

Liaudies teismas


Jaunieji, jei po vestuvių teks gyventi su
tėvais, patariame kuo dažniau plauti kojas
ir visai neplauti ausų.

Vedę draugai


Mieli vaikeliai, linkime nesnausti,
vietos Jūsų mažyliui jau yra. Užauginome Jus,
užauginsim ir anūkėlius.

Jaunųjų tėveliai

Sveikiname jaunosios mamą įsigijus puikų žentą,
kuris tinka įvairiems ūkio darbams atlikti.

Pavergtų žentų draugija

Nuoširdžiai užjaučiame jaunųjų tėvelius išvertus
kišenes, kad iškeltų vaikučiams vestuves.

Tuščių kišenių ministerija

Mielasis ir po savo vestuvių nepamiršk mūsų.
Mes pasiilgsim tavęs ir tavo pinigų.

Gyvos gėlės

Gerbiamas Andriau,
Iš visos širdies sveikiname pagavus šaunų laimikį!
Primename, kad medžioklės sezonas pasibaigė.

Medžiotojų draugija

Mielieji,
Sveikiname pagaliau sulaukus medaus mėnesio!

Bitininkų draugija

Tikime, pasitikime, laukiame.

Gimdymo namai


Žandarams: rezervuojame tris vietas.

Vaikų darželis „Saulutė“

Mano mylimasis,
Sveikinu Tave su vedybomis! Visa širdimi linkiu tau
stipriai mylėti savo žmonelę, kaip mylėjai mane. Ją
saugoti ir gerbti, kaip kažkada mane. Būk jai ištikimas,
kaip iki jos buvai ištikimas man. Gyvenk ramiai,
neliūdėk ir nesigailėk manęs...

Tavo viengungiškos dienos!


_______________________________________________________________

Dėl vestuvių filmavimo teiraukitės el. paštu: info@videostudija.lt

arba tel.: +370-699-18-998

ˆ© videostudija.lt 2015